Rozważania na temat symboliki inicjacji do pierwszego stopnia masońskiego

Rozważania na temat symboliki inicjacji do pierwszego stopnia masońskiego

źródło: Jakub Reński, strona GLCS

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

Każdy, kto choćby pobieżnie zapoznał się z podstawowym nazewnictwem stopni masońskich, spotkał się z określeniami wprost odwołującymi się do stopni rzemieślniczych. Stąd znane powszechnie, również w świecie profańskim, tytuły odnoszące się do umiejętności zawodowych, takie jak: uczeń, czeladnik, czy mistrz. W powszechnie dostępnych publikacjach na temat masonerii, można dosyć dokładnie zapoznać się z symboliką narzędzi, przypisanych stopniowi Ucznia, którymi jak wiadomo są: młotek, dłuto i linijka z dwudziesto cztero podziałem.  Dlatego w tej desce chciałbym zainteresować Was, Drogie S.: i B.: nieco bardziej symbolicznym ujęciem inicjacji do pierwszego stopnia masońskiego, rozpoczynając od przywołania angielskiego określenia „Entered Apptentice”, które może być przetłumaczone, jako „Uczeń Wprowadzony”. Określenie to wprost odwołuje się do dwóch, osobnych obszarów, z których pierwszym jest świat profański, z którego przychodzi Kandydat, zaś drugim jest obszar życia według nowych zasad i wartości, do którego będzie dopiero wprowadzony.

Stopień Ucznia znajduje zakorzenienie w najstarszych Misteriach i symbolizuje wejście człowieka do nowego świadomego życia, jako istotna przebudzona. To symbol pierwszego kroku, od niewiedzy i ciemności świata zewnętrznego – symbolicznie wyrażanej w przepasce na oczach kandydata – do świata wewnętrznego. W literaturze i twórczości masońskiej, wskazuje się, że podstawowym symbolem pierwszego stopnia masońskiego – są Narodziny Wewnętrznego Światła w Kandydacie. Stąd słowa wieńczące inicjację pierwszego stopnia: „Niech Brat otrzyma światło!”. Pierwszy krok, podejmowany przez kandydata w opasce na oczach, to również naturalny akt wiary Poszukującego, który pozbawiony zdolności widzenia podczas inicjacji, w towarzystwie Ojca Chrzestnego, stąpa dosłownie w nieznane.

„Proście, a będzie Wam dane, szukajcie a znajdziecie; kołaczcie a otworzą Wam.” – Mt 7:7

W piśmiennictwie masońskim na temat inicjacji Ucznia zwraca się uwagę na…

przeczytaj więcej na stronie GLCS: