Związki między tarotem a wolnomularstwem

Związki między tarotem a wolnomularstwem

Autor: Oswald Wirth, tłum. Dawid Steinkeller, źródło: zaginioneslowo.glcs.pl

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

Niniejszy tekst pochodzi z pracy B∴ Oswalda Wirtha Le Tarot des Imagiers du Moyen-Age („Tarot Rysowników Średniowiecza”), której pierwsze wydanie ukazało się w 1927 r. W załączeniu do książki znajdowało się jedenaście plansz z Wielkimi Arkanami  – po dwie karty na planszę – opracowanymi przez autora.

Wszystkie systemy symboliczne odpowiadają sobie nawzajem. System wolnomularski ukazuje pod postacią alegorii budowlanych naukę inicjacyjną przekazywaną przez alchemię w języku metalurgii. Tarot łączy owe tradycyjne idee z kolorowymi obrazkami wybranymi pośród tych znajdujących się w zasobie opracowanym przez popularnych artystów średniowiecza. Społeczność ezoteryczna zezwala na masoński odczyt Tarota. Niech będzie nam zatem wolno podjąć taką próbę.

I. (Kuglarz, magik lub czarodziej). Postulant, którego predyspozycja dobycia poddanym inicjacji uznano na podstawie jego umiejętności i odpowiedniej postawy.

II. (Papieżyca, Izyda, matka Inicjowanych). Nauczanie inicjacyjne, które winien umieć odnaleźć własnymi siłami.Izyda powierza klucze do misteriów tylko swoim synom, Dzieciom Wdowy, godnym poznania jej tajemnic.

III. (Cesarzowa, Najwyższy Ideał Damy). Mądrość, która tworzy. Po tym jak zagłębił się w sobie (Izba Rozmyślań) Recypient wznosi się ponad swoją mroczną głębię ku doskonałemu ideałowi Wolnomularstwa.Gdyby nie potrafił uwewnętrznić czystej idei, do urzeczywistnienia której obowiązany jest dążyć nie stałby się inicjowanym.

IV. (Cesarz, Ośrodek przekazu Mocy inicjacyjnych). Z eterycznych wyżyn ideału aspirant jako budowniczy zostaje sprowadzony do miejsca pracy (próba podczas pierwszej podróży). Oto pole bitwy, na którym życie podejmuje walkę; krzyżują się na nim miecze. Lecz przyszły inicjowany nie podejmuje daremnej walki z ideami i koteriami: skupia swoją energię, by użyć jej i nadać kształt Kamieniu Nieociosanemu.

V. (Papież, najwyższy depozytariusz Inicjacyjnego Nauczania). Bezkompletnego teoretycznego instruktażu nikt nie może rozpocząć praktykowania Sztuki Królewskiej. Aby zostać Czeladnikiem należy być wytrenowanym w korzystaniu z odpowiednich narzędzi inie posiadać żadnych braków w wiedzy dotyczącej reguł architektury. Robotnik, który uzyskał światło, ujrzał Gwiazdę Płomienistą i poznał sens litery G, gdyż musiał on opanować zasady Geometrii.

VI. (Kochanek lub inicjowany do Pierwszego Stopnia poddany próbie, od której zależy podwyżka jego płacy). Dzięki inicjacji umysł staje się Wolny. Człowiek uczony czyni to, co chce; wybiera kierunek, w którym chce podążać. Jeśli świadomie podjął decyzję oddania się pracy nad Dziełem Budowniczych nie będzie mógł już zmienić zdania.Przysięga, którą składa determinuje jego przyszłość.

VII. (Rydwan, w którym zasiada Mistrz odpowiedzialny za kierowanie wspólną pracą). Inicjowany podporządkowuje się Węgielnicy, która symbolizuje Mistrza wybranego do kierowania pracami. Obrany zwierzchnik wykazuje wyrozumiałość, wrażliwość społeczną, troszczy się zawsze o utrzymanie harmonii. Ze zderzenia przeciwstawnych opinii potrafi wyciągnąć wnioski ukazujące w sposób bezstronny elementy prawdy, które wynikają z owego zderzenia.

VIII. (Sprawiedliwość, Prawo równe dla wszystkich). Poziomica zapewnia Równość wobec Prawa Pracy. Wszystko istnieje w celu zaspokojenia danego celu. W uniwersalnym porządku rzeczy, jednostki mają obowiązek wypełnić swoje zadanie. Żyjemy, by pracować, nie po to, by cieszyć się beztrosko życiem. Podwyżka płacy stanowi nagrodę dla wykwalifikowanego Robotnika, który – dzięki wysiłkom, które uczynił, by lepiej żyć – wzniósł się na wyższe stadium życia.

IX. (Eremita, Mędrzec, który wywiera dyskretny, lecz nie do odparcia wpływ, Mistrz, który osiągnął pełnię mistrzostwa). Inicjowany równocześnie pracuje i myśli. Nie zgadza się, by działać jak maszyna; artysta interesuje się swoim dziełem, rozumie i kocha je, gdyż czuje je. Nie traktuje reguł powierzchownie, ponieważ przyjął je i zgłębił ich logiczne uzasadnienie. Pion ciężarkowy skierował jego umysł wgłąb rzeczy, w stronę ezoteryzmu, którego profani nie potrafią pojąć.

X. (Koło Fortuny; Uczeń wykazujący inicjatywę). Inicjowany dostrzega w swoim wnętrzu rozżarzony ogień, który odpowiada Kolumnie J:.. Jego uczniowska płaca przyjmuje postać energii pochodzącej z wnętrza, dzięki niej z odwagą podejmuje się zadań, lecz nigdy nie kieruje się oportunizmem; wolnomularz przystępuje do pracy, gdy nadeszła godzina otwarcia prac.

XI. (Siła; Czeladnik, który stał się silny dzięki ujarzmieniu samego siebie). Próba Ognia sprawia, że uwewnętrznione pasje wydostają się na zewnątrz. Inicjowany, który został jej poddany odczuwa w swoim wnętrzu pustkę, która przyciąga dynamiczne siły znajdujące się poza nim. W skutek tego inicjowany zbliża się do Kolumny B:., z której czerpie Siłę, która wykonuje.

XII. (Wisielec lub rezygnacja z siebie). Inicjacyjne oddziaływanie jest wywierane w sposób tajemniczy, nie sięgając po sposoby profańskie. Jest niezauważalne, gdyż nie przyjmuje postaci wzniosłych przemówień lub działań przyciągających uwagę. Inicjowany skazuje się na pozorną niemoc, która pozwala mu na skuteczne działania zgodne z…

Przeczytaj więcej na stronie blogu Zagnionone Słowo:

Zobacz też:

1 thought on “Związki między tarotem a wolnomularstwem”

  1. OPowiastka historyjka anegdotka żeby nie rzec kawał z serii o Wwróżż~- Zz..zwieszcz….cz~~wróż..żb z serii o ważkie ważne takie tam ” jasio zgłosił sie tam gdzie trzeba ze chce być takim wróżem ale nie chce nikomu robić koło nosssa i chleba zabierać ni konkurencji nie potrzebnej robić więć zebrała sie komisja kwalifikacyjna i której to Jasiu JAsiek Jasio przedłorzył projekt swego autorstwa kim chce być w tej branży oo wróż zwieszcz wróżb i czym będzie sie parał no i jo ; jasiek wymienia jak leci że nie bedę wóżył z kóli oka ręki chmur kart gier kości oczu itp i itd… w tej całosci o wymienia wyklucza w końcu finalnie mówi chę być wróżem od UUUUUUU….UUUUUUU…UUUUUUU …..” moje własne zz seriii o na żywo w ekspresji lepiej brzmi max wow … wow. Wow.”em em em marcin mem

Dodaj komentarz