Organizacje quasimasońskie

wolnomularstwo.pl

paramas
Organizacje quasimasońskie to organizacje, które nie są organizacjami wolnomularskimi sensu stricto, lecz skupiają masonów i/lub ich rodziny, w różnorodnych celach i stopniach (na ogół od trzeciego stopnia, lecz Shrine skupia tylko masonów o najwyższych stopniach). Są to więc swoiste “przybudówki” masońskie. Większość działa głównie w USA. Masoni te organizacje określają mianem “profańskich”.

Kamil Racewicz, Horus

 
Szubrawcy a masoni – Józef Bieliński

*

QUASI-MASONRY (FREEMASONRY.network – polski portal anglojęzyczny)