Matura a wolnomularstwo

Matura a wolnomularstwo

Gwiazda Morza, loża wolnomularska w Gdańsku, 07.04.2024

Dziś uczniowie zmagają się z egzaminem dojrzałości. To ważny krok w stronę dorosłego życia, choć oczywiście ani matura zdana na piątkę niczego nie gwarantuje, ani problemy podczas egzaminu nie są końcem świata.

Oczywiście my zachęcamy do pilnej pracy, nauki i stawiania sobie poprzeczki wysoko! Kto wie, może ktoś z dzisiejszych maturzystów zapuka do drzwi masońskiej loży…

Tymczasem przybliżmy nieco postać barona Karla Abrahama von Zedlitza (1731-1793), który jest uznawany za twórcę koncepcji egzaminu dojrzałości.

Urodził się w rodzinie starosty Karla Sigismunda von Zedlitza w schyłkowym czasie panowania Fryderyka Wilhelma I, słynnego króla-żołnierza. Król w życiu prywatnym był człowiekiem brutalnym, despotycznym i serdecznie nieznoszącym edukacji dewotem, co we wstrząsający sposób opisała w swoim pamiętniku jego córka Wilhelmina.

Prusy były wówczas krajem wojskowym, rządzonym w duchu absolutyzmu, nierzadko ocierającego się o zamordyzm. Edukacja polegała na pamięciowym opanowaniu materiału, tak by absolwent szkoły był maszyną gotową do realizacji poleceń zwierzchników: urzędników lub…

więcej: