FAQ: Czy masoni byli odpowiedzialni za Wielką Rewolucję Francuską?

BoSK: RSDiU a polityka

.

Choć naczelne hasła pod jakimi przeprowadzono rewolucję – Wolność, Równość, Braterstwo – zbiegały się z hasłami masońskimi, tak jak te zbiegały się z hasłami całej epoki Oświecenia. W istocie jednak, masoni byli w dużo większym stopniu ofiarami rewolucji niż jej sprawcami. W wyniku rewolucji rozbito wiele wcześniej istniejących lóż. Bardzo znamiennym jest fakt, że w samej Wandei do masonerii należało 111 księży katolickich, z czego więcej jak połowa (69) odmówiła przysięgi na konstytucję cywilną kleru.

Autor: Kamil Racewicz
16.10.2005.