FAQ: Czy masoneria jest nielegalna?

BoSK: RSDiU a polityka

.

Najważniejsze nurty masonerii w Polsce działają zupełnie legalnie. Wszystkie one przeszyły pozytywnie proces rejestracji sądowej i działają jako stowarzyszenia. Jako stowarzyszenia na ogół działają obediencje (czyli związki lóż), choć zdarza się, że i same loże są rejestrowane jako stowarzyszenia (zwłaszcza, jeśli dany zakon nie jest w stanie w kraju powołać własnej obediencji). W niektórych państwach (skandynawskich, USA) zakony masońskie działają w formie stowarzyszeń wyższej użyteczności. Zupełnym nieporozumieniem są więc czasami spotykane opinie niedoinformowanych ludzi o tym, że masoneria jest organizacją tajną. Już po rejestracji zrzeszeń masońskich były kilkukrotnie rozpętywane nagonki antymasońskie czasami połączone z próbami delegalizacji zrzeszeń masońskich (typowe „polowania na czarownice” dla ludzi o określonej mentalności). Są to jednak działania tak niepoważne i fanatyczne, że naturalnie nie zmieniły niczego w statusie masonerii, która stale działa jako organizacja legalna.

Wrogowie masonerii często przywołują na poparcie swych tez dekret o delegalizacji masonerii z 1938 r. Dodajmy jednak, że dekret ten nie tylko już nie obowiązuje, to dodatkowo był aktem czysto politycznym. Przed wojną bowiem masoneria była dość mocno związana z państwem a przede wszystkim z osobą Marszałka Piłsudskiego i całym obozem sanacyjnym. Po śmierci Piłsudskiego, w tle rozplenienia się sił nacjonalistycznych, masoneria padła ofiarą rozgrywek między sanacją a endecją.

Jeśli chodzi o stosunek samych masonów do państwa, to w przeważającej mierze, tradycyjnie już, jest on legalistyczny i patriotyczny (wystarczy choćby przypomnieć walny wkład masonów w takie organizacje jak AK czy zwłaszcza KOR).

>Zob. więcej:
LEGALNOŚĆ MASONERII

Autor: Kamil Racewicz
22.10.2005.