FAQ: Czy masoni są wrogami religii?

BoSK: RSDiU a polityka

Kamil Racewicz

Nie, przeciwnie, masoni otwierają swoje świątynie dla wyznawców wszystkich religii. Świątynie masońskie pełnią dzięki temu często doskonałą szkołę dialogu międzyreligijnego i działań ekumenicznych. Masoni doceniają pierwiastek religijny i w żadnym razie nie walczą z religią jako taką. Bywa natomiast, że sprzeciwiają się takim jej formom, które nazbyt pętają jednostkę ludzką dogmatami, utrudniając jej osobisty rozwój. Masoneria jest oczywiście przeciwnikiem i takich form religii, które są zarodnikiem konfliktów społecznych i etnicznych.

Autor: Kamil Racewicz
17.10.2005.

zobacz więcej:
WOLNOMULARSTWO A RELIGIA