Benjamin Franklin

fragmenty książki “100 masonów, którzy zmienili świat

Benjamin Franklin (1706-1790) był politykiem, filozofem, uczonym i wynalazcą. Pozostawiwszy w każdej z tych dziedzin swój oryginalny wkład, uchodzi za jedną z najwszechstronniej utalentowanych postaci w historii. Wynalazł między innymi okulary dwuogniskowe i piorunochron. Odkrył i opisał Golfsztrom. Współtworzył pierwszą kasę ubezpieczeń wzajemnych (Mutual Assurance), założył pierwszą bibliotekę publiczną w USA i stworzył uczelnię znaną dziś jako Uniwersytet Pensylwanii. Był jednym z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, współtworząc i podpisując Deklarację Niepodległości, pracował nad konstytucją Stanów Zjednoczonych, następnie służył jako ambasador w Paryżu, gdzie przyczynił się do uzyskania francuskiej pomocy w walce USA z Wielką Brytanią. Franklin skutecznie propagował rozwój etyczny, opracowując takie publikacje, jak „Zasady i uwagi dotyczące moralności i cnoty”, oraz „Poor Richard’s Almanack” („Almanach biednego Ryszarda”), popularny kalendarz, w którym umieszczał maksymy, wiersze i rady na każdy dzień roku. Pod koniec życia zaangażował się w kampanię na rzecz zniesienia niewolnictwa.

Franklin został inicjowany w 1731 roku, prawdopodobnie na lutowym spotkaniu ‘Loży Świętego Jana’ w Filadelfii. O szacunku, jakim go darzono, świadczy fakt, że zaledwie kilka lat później, w 1735 roku, został wybrany Wielkim Mistrzem. Jako Wielki Mistrz położył kamień węgielny pod budowę Independence Hall w Filadelfii. Był Czcigodnym Loży ‘Les Neuf Soeurs’ (Dziewięć Sióstr) na Wschodzie Paryża. W loży tej pozyskiwał poparcie Francji dla sprawy niepodległości USA. Franklin dożył osiemdziesięciu pięciu lat, z czego sześćdziesiąt przeżył jako mason: zasady Zakonu praktykował, opisywał i żył nimi.