Benjamin Franklin

Benjamin Franklin - mason

Benjamin FRANKLIN (1706-1790) :

Filozof, uczony, wynalazca. Jeden z 13 sygnatariuszy Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Był Czcigodnym Loży “Les Neuf Soeurs” (Dziewięć Sióstr) na Wschodzie Paryża. W loży tej pozyskiwał poparcie Francji dla sprawy niepodległości USA.