Markiz de Sade – wolnomularz

wolnomularstwo.pl

Markiz de Sade – ilustracja AI zaprojektowana przez Klausa Dąbrowskiego

Markiz de Sade (Donatien Alphonse François, hrabia, ale nazywany markizem de SADE) (1740-1814) :

Pisarz i filozof, zafascynowany ideą absolutnego libertynizmu.

Inicjowany w roku 1780 w loży “Les Neuf Soeurs” („Dziewięć Sióstr”) na Wschodzie Paryża, w okresie Rewolucji Francuskiej bywał na pracach loży “Les Amis de la Liberté” na Wschodzie Paryża, odwiedzanej wówczas także przez Mirabeau.

.