Mirabeau

Mirabeau mason

wolnomularstwo.pl

100 masonów

.

Honoré Gabriel Riqueti, hrabia de MIRABEAU (1749-1791) :

Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Pierwszej Republiki, współtwórca „Deklaracji praw człowieka i obywatela”, zwolennik monarchii konstytucyjnej i cichy doradca Ludwika XVI aż do niespodziewanej śmierci w 1791.

Inicjowany w 1783 r. w loży “Les Neuf Soeurs” („Dziewięć Sióstr”) na Wschodzie Paryża.

.