Jean-Théophile Desaguliers

wolnomularstwo.pl

.

Jean-Théophile Desaguliers (1683-1744) :
Fizyk. Wynalazca plantenarium. Protestant, musiał uciekać z Francji do Anglii w wyniku represji związanych z Edyktem Nantejskim.

Uczestniczył w redagowaniu Konstytucji Andersona.

.