Jean-Théophile Desaguliers

Jean-Théophile Desaguliers - mason

wolnomularstwo.pl

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

.

Jean-Théophile Desaguliers (1683-1744) :
Fizyk. Wynalazca plantenarium. Protestant, musiał uciekać z Francji do Anglii w wyniku represji związanych z Edyktem Nantejskim.

Uczestniczył w redagowaniu Konstytucji Andersona.

.