Paul Whiteman – wolnomularz

wolnomularstwo.pl

Paul WHITEMAN (1891-1967) :

Amerykański muzyk nazwyany królem jazzu, Większość wielkich muzyków tamtego czasu grała w jego orkiestrze.

Należał do loży “St. Cécile Lodge” na Wschodzie New York City.