Paul Whiteman – wolnomularz

Paul Whiteman - mason

wolnomularstwo.pl

100 masonów

Paul WHITEMAN (1891-1967) :

Amerykański muzyk nazwyany królem jazzu, Większość wielkich muzyków tamtego czasu grała w jego orkiestrze.

Należał do loży “St. Cécile Lodge” na Wschodzie New York City.