Maria Deraismes

wolnomularstwo.pl

Maria Deraismes (1828-1894) :
Wykładowczyni i publicystka.

Pierwsza kobieta inicjowana do masonerii, do loży “Les Libres Penseurs” w Wielkiej Loży Symbolicznej (Grande Loge Symbolique) w 1882. Wraz z dr Georges’em Martin’em, stworzyła lożę z której rozwinęła się pierwsza obediencja mieszana – Le Droit Humain, lecz umarła, zanim powstała ta obediencja.
 

 .