Albert Pike

wolnomularstwo.pl

Albert PIKE (1809-1891) :

Prawnik, pisarz i wojskowy amerykański. Spędził nieco czasu wśród rdzennych Amerykanów, więc mówił ich językiem.

Inicjowany w loży “Western Star”, na Wschodzie Little Rock, Arkansas. Poświecił życie Rytowi Szkockiemu Dawnemu i Uznanemu. Dokonał gruntownej redakcji rytuałów 33 stopni i był Suwerennym Wielkim Komandorem RSDiU Jurysdykcji Połudnowej od 1859 aż d swojej śmierci. Jego główne dzieło, Morals and Dogmas, pozostało nieukończone.

Alberta Pike’a esej o Jezusie – przekład polski Macieja B.Stępnia wraz z tekstem oryginalnym tego fragmentu Morals and Dogma, na podstawie wydania z 1872 r.

ALBERT PIKE (FREEMASONRY.network – polski portal angljęzyczny.

RYT SZKOCKI DAWNY I UZNANY

Ryt Szkocki Dawny i Uznany

wolnomularstwo.pl

Ryt Szkocki Dawny i Uznany
Ryt Szkocki Dawny i Uznany – Kamil Racewicz, Karol Wojciechowski

Kawaler Ramsay i jego “Mowa” z 1737 r. : u źródeł masonerii stopni wyższych – Tadeusz Cegielski (Ars Regia nr 9/10, 1995/1996)

Mowa wstępna – Andrew Michael Ramsay (Ars Regia nr 9/10, 1995/1996)

Deklaracja Zasad Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego wydana w formie “Manifestu” przez Konwent Rad Najwyższych w Lozannie, we wrześniu 1875 r. – przekład polski (Maciej B.Stępień) wraz z tekstem oryginalnym.

Konferencja światowa DURS Lozanna 1995 : wystąpienie Rady Najwyższej 33° Belgii : idea Zakonu, jego cele, sens istnienia, misja, problemy, przed którymi staje i proponowane rozwiązania (Ars Regia nr 13/14, 1998/1999) (pdf)

Deklaracja ideowa Rad Najwyższych Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego związanych z obediencjami liberalnymi, wydana w 130 rocznicę Manifestu Lozańskiego przez Konferencję Rad Najwyższych obradującą w dniach 5-8 maja 2005 r. w Genewie – przekład polski (Maciej B.Stępień) wraz z tekstem oryginalnym.

Deklaracja ideowa liberalnych Rad Najwyższych – Genewa 2005: wersja francuskojęzyczna / wersja anglojęzyczna

Emblematy stopni RSDiU

Polska Rada Najwyższa 33° reaktywowana – (Ars Regia nr 4/5, 1993) (pdf)

Powstała pierwsza polska Rada Najwyższa 33° wolnomularzy liberalnych

ALBERT PIKE

Człowiek, który sieje, nie zawsze zbiera – Karol Otis, Wieża Babel

O zagranicznych jurysdykcjach RSDiU:

80. rocznica powstania Rady Najwyższej 33º RSDU dla Niemiec (Frankfurt/M., 6-7 marca 2010 roku) – (Ars Regia nr 19, 2010)

ANCIENT AND ACCEPTED SCOTTISH RITE (FREEMASONRY.network – polski portal anglojęzyczny)

.