Masoneria dziś

redakcja wolnomularstwo.pl

Jaki jest sens istnienia w krajach takich jak Polska, w krajach naszego regionu, w krajach Europy Środkowej, organizacji wprawdzie o głębokich korzeniach i długich tradycjach, ale jednak zrodzonych w odmiennych warunkach? Ja ten sens oczywiście widzę, inaczej bym z dużym zapałem nie przystąpił wraz z innymi do odbudowy struktur wolnomularskich w Polsce. Tak jak powiedziałem, wolnomularstwo jest dzieckiem chaosu, ale tym dzieckiem, które ma być zdrowe, które ma uzdrowić sytuację.

masoneria dziś

Tadeusz Cegielski, Czy światła wolnomularstwa są nadal widoczne?

Rola masonerii we współczesnym świecie – Czcigodny Mistrz Loży Pod Ulem

Czy światła wolnomularstwa są nadal widoczne? – Tadeusz Cegielski

*

WOLNOMULARSTWO A DYLEMATY FILOZOFICZNE WSPÓŁCZESNOŚCI

WOLNOMULARSTWO A SPOŁECZNE WYZWANIA XXI WIEKU

DZIŚ I JUTRO WOLNOMULARSTWA (FREEMASONRY.network – polski portal anglojęzyczny)