Konsekracja loży “Silesia”

Konsekracja loży "Silesia"

źródło: strona WLNP, 2008-03-01

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

W dniu 1 marca odbyły się ceremonie konsekracji nowej loży “Silesia” pracującej na Wschodzie Katowic oraz ceremonia Instalacji jej Czcigodnego Mistrza.
Uroczyste prace, pod przewodnictwem WC WM WLNP, poza delegacjami z Polski, uświetnili goście z Włoch, Holandii, Niemiec oraz Francji.

przeczytaj więcej:
http://wlnp.pl/site/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=25&cntnt01dateformat=%25Y-%25m-%25d&cntnt01returnid=54