20 Spotkanie w Szymbarku

Tradycyjne spotkanie lóż krakowskiej i poznańskiej

2015-06-06
20 Spotkanie w Szymbarku
Tegoroczne – dwudzieste – spotkanie w Szymbarku podobnie jak w latach poprzednich odbyło się we współudziale Braci z lóż polskich oraz pracujących w lożach zagranicznych. Prace odbyły się pod Młotkiem Czcigodnych Lóż “Przesąd Zwyciężony” oraz “Iwan Łuckiewicz” – białoruskojęzycznej loży pracującej pod Konstytucją Wielkiej Loży Narodowej Polski. W czasie prac przybliżona została postać patrona loży i historia wolnomularstwa na ziemii białoruskiej.

Zgodnie z tradycją po pracach rytualnych odbył się współny piknik z rodzinami oraz przyjaciółmi podczas, którego zaprezentowano szkła pamiętkowe z okazji dwudziestego spotkania.

źródło:
http://wlnp.pl/site/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=98&cntnt01dateformat=%25Y-%25m-%25d&cntnt01returnid=54