Meczet w Strasburgu: oświadczenie WWF

źródło: Wielki Wschód Francji, tłumaczenie Pierre Quamiegne

Komunikat prasowy z dnia 26 marca 2021 r. – Meczet w Strasburgu: zapewnienie poszanowania zasad Republiki wszędzie, nawet na terytoriach objętych konkordatem

Data publikacji : 26/03/2021

Władze miejskie Strasburga przyznały właśnie stowarzyszeniu Milli Görüs dotację publiczną w wysokości 2,5 miliona euro na budowę jednego z największych meczetów w Europie, mimo że prefekt Bas-Rhin ostrzegał ją o niedopuszczalnym charakterze tego stowarzyszenia.

Stowarzyszenie to, bliskie Braciom Muzułmańskim, sprzeciwia się niektórym zasadom Republiki, czego dowodem jest niedawna odmowa zatwierdzenia “Karty zasad dla islamu Francji”. Ruch ten w ostatnich dniach walczył również o wycofanie się Turcji z konwencji stambulskiej przeciwko przemocy wobec kobiet.

Ta decyzja władz miejskich naszej Republiki jest nie do przyjęcia. W istocie przestrzeganie zasad Republiki musi być zasadniczym i weryfikowalnym warunkiem uzyskania dotacji publicznych, nawet na terytoriach objętych konkordatem.

Zniesienie konkordatu, czego od dziesięcioleci domagał się Grand Orient de France, oraz konstytucjonalizacja dwóch pierwszych artykułów ustawy z 1905 r. pozwoliłyby uniknąć tego nowego cięcia w niepodzielności Republiki.

Masoni z Grand Orient de France wzywają dziś rząd i posłów do parlamentu do położenia kresu naruszaniu zasad Republiki przez uporczywe posługiwanie się tą “instytucjonalną grzechotką”, jaką jest konkordat sztucznie utrzymywany ze szkodą dla ustawy z 1905 r., podczas gdy można by go łatwo oddzielić od reszty prawa lokalnego.

Sporządzono w Paryżu, dnia 26 marca 2021 r.