Rocznica odsłonięcia pomnika Giordano Bruno w Rzymie

źródło: loża Pod Sokołem i Sową WWP, profil FB

Autorem pomnika był mason Ettore Ferrari

9 czerwca 1889 roku odsłonięto pomnik Giordano Bruno. Kamienna sylwetka filozofa pogrążonego w zadumie wznosi się nad placem Campo de’ Fiori w Rzymie. Z dziwnym spokojem spogląda na miejsce, w którym Jego, żywe jeszcze ciało nakazano strawić płomieniom. W oparach palącego dymu zniknął umysł ciekaw świata. Dusza kochająca naturę znalazła najbardziej bolesny sposób na powrót do gwiazd. Podczas odsłonięcia pomnika głos zabrał inny ekskomunikowany filozof, wolnomularz Giovanni Bovio. Poniżej fragment wspomnianego przemówienia:

„Tu został spalony, lecz jego prochy nie uspokoiły Dogmatu; tu zmartwychwstaje Religia Myśli – nie domaga się zemsty, domaga się tylko tolerancji wszystkich doktryn, wszystkich kultów i największego ze wszystkich kultów, kultu Sprawiedliwości; zamiast kontemplacji – praca, zamiast ślepej wiary – badanie, zamiast posłuszeństwa – dyskusja, zamiast modlitwy – dzieła. Artykułami tej religii staną się odkrycia naukowe, sprawiedliwe umowy międzynarodowe i światowe wystawy wytworów ludzkiej pracy. Ta nowa wiara nie ma proroków, ma myślicieli; jeśli szuka świątyni, znajduje wszechświat; jeśli szuka nienaruszalnego azylu, znajduje sumienie. Ma swoich męczenników i domaga się, aby od dziś wszelkie wyrządzone krzywdy były naprawiane natychmiast, a nie dopiero po śmierci”.

Cytat pochodzi z książki prof.dr hab. Andrzeja Nowickiego „Filozofia masonerii”.

więcej: