Martynizm

redakcja wolnomularstwo.pl

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

W burzliwych dziejach XVIII w. masonerii mieliśmy do czynienia z implementacją doktryn religijno-ezoterycznych do struktur lożowych, niektóre grupy zaś uznały warsztaty masońskie za podatną glebę na swoje idee. Tak było dla przykładu z martynizmem, który w silny sposób oddziałał na niektóre loże masońskie.

Louis Claude de Saint Martin

.

Wprowadzenie: Martynizm a rozdroża osiemnastowiecznego wolnomularstwa – Karol Wojciechowski

Martynizm – trzecia droga między filozofią a religią – Marek Nowak O.P.

Martynizm Papusa – Gerard Encausse jako kontynuator ezoterycznej tradycji – Zbigniew Łagosz (pdf)

Zakon Martynistów w Polsce (geneza, rozwój, upadek) – Zbigniew Łagosz (pdf)

MARTINISM (FREEMASONRY.network – polski portal anglojęzyczny)

.

.