Znaczenie czasu w symbolice wolnomularskiej

Znaczenie czasu w symbolice wolnomularskiej

Federacja Polska LDH

100 masonów

.

źródło: strona internetowa Fereracji Polskiej MZW Le Droit Humain, 10 listopada 2020 (Synteza tematu rocznego 2019-2020, zatwierdzona przez XX Konwent Federacji Polskiej „Le Droit Humain”)

Idea czasu przenika zarówno symbolikę, rytuał, jak i praktykę stopnia ucznia Loży Niebieskiej Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego w Międzynarodowym Mieszanym Zakonie Wolnomularskim „Le Droit Humain”. Możemy wyróżnić trzy różne obszary, w ramach których odbywają się u nas dyskusje nad symboliką czasu. Pierwszym z nich jest szeroko pojęty „czas drogi inicjacyjnej”, drugim „symbolika czasu w rytuale”, trzecim „faktycznie określony przez regulaminy i konstytucje kalendarz roku wolnomularskiego”.

Prowadząc rozważania o naturze czasu, dotykamy jednego z wiodących problemów dociekań filozoficznych i naukowych. Refleksja na ten temat jest prawdopodobnie tak stara, jak stary jest nasz gatunek – homo sapiens.

Mimo opasłych tomów, powstających w Europie już od czasów helleńskich, czas pozostaje dalej problemem w pełni niewyjaśnionym. Paradoksalnie przyczynia się do tego wielość ujęć filozoficznych i naukowych, które pod wspólną etykietą CZASU analizują często odmienne zgoła pojęcia i obiekty. Czym innym jest czas fizyczny, czym innym antropologiczny. Inaczej na czas spojrzy psycholog, inaczej matematyk. Nawet w obrębie jednej nauki czas wymyka się jedności ujęcia, czego dowodem fizyczno-matematyczny spór Newtona z Leibnizem, do którego swoje przysłowiowe grosze dorzucali późniejsi uczeni – zwłaszcza Einstein, a na gruncie filozofii Immanuel Kant.

Nie dziwi więc fakt, że również refleksja nad, nazwijmy to, hermetyczną naturą czasu wymaga uwzględnienia jej wielopłaszczyznowości. Okazuje się, że wskazuje na nią szereg symboli zawartych w Loży pierwszego stopnia symbolicznego.

Człowiek kontroluje przestrzeń poprzez manipulację materią, ale czas tylko pośrednio, wydłużając życie dzięki medycynie i skracając czas potrzebny na wykonanie różnych czynności dzięki innowacjom technologicznym. Uświadomienie sobie nieuchronności upływu czasu jest nieodłącznym elementem ścieżki inicjacyjnej wolnomularza.

Zapytani o czas, odpowiemy prawdopodobnie mniej lub bardziej precyzyjną definicją skalarnej wielkości fizycznej, być może wyrażoną metaforą linii lub drogi, bo niedostępny zmysłom czwarty wymiar wyobrażamy sobie poprzez trzy pozostałe. Czas fizyczny przeniknął do…

Przeczytaj więcej na stroni internetowej Federacji Polskiej MZW Le Droit Humain:

Idea czasu przenika zarówno symbolikę, rytuał, jak i praktykę stopnia ucznia Loży Niebieskiej Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego

Dodaj komentarz