Poszczególne symbole wolnomularskie

BoSK: RSDiU a polityka

Myśleć znaczy nieustannie interpretować, to znaczy wyjaśniać, rozwijać, odgadywać, tłumaczyć znak. Tłumaczenie, odgadywanie i rozwijanie są formami czystej twórczości. Nie ma precyzyjnych wyjaśnień, tak samo jak jasnych idei. Istnieją sensy zawarte w znakach; i jeśli myśl obdarzona jest mocą objaśnienia znaku, rozwinięcia go w Ideę, to dlatego, że Idea jest już zawarta w znaku, otulona, owinięta czymś tajemniczym, co zmusza do myślenia.

Gilles Deleuze

Pozostawienie metali za drzwiami świątyni – Irene Mainguy

Kolumny w loży i umieszczone na nich granaty – J.G.

Stawianie znaku trzech kropek – Irene Mainguy

Symbol koguta – B.M.

Klepsydra – symbol czasu w masonerii – Irene Mainguy

Światło i mrok – Albert Chorowski

Święta przesilenia i wolnomularstwo – Irene Mainguy

Symbolika trójkąta – Robert Szygulski

Cyrkumambulacja – Irene Mainguy

Symbolika kolorów – biel i czerń – Karol Wojciechowski

Białe rękawiczki – Irene Mainguy

Węgielnica jako symbol masoński – Stanisław Rohan

Suknia – jeden ze strojów wolnomularskich – Irene Mainguy

Znaczenie czasu w symbolice wolnomularskiej – synteza tematu rocznego FP MZW LDH

Opaska – Irene Mainguy

Ołtarz Przysiąg – Irene Mainguy

Bruk mozaikowy – Irene Mainguy