Poszczególne symbole wolnomularskie

BoSK: Panorama masonerii "nieregularnej"

Myśleć znaczy nieustannie interpretować, to znaczy wyjaśniać, rozwijać, odgadywać, tłumaczyć znak. Tłumaczenie, odgadywanie i rozwijanie są formami czystej twórczości. Nie ma precyzyjnych wyjaśnień, tak samo jak jasnych idei. Istnieją sensy zawarte w znakach; i jeśli myśl obdarzona jest mocą objaśnienia znaku, rozwinięcia go w Ideę, to dlatego, że Idea jest już zawarta w znaku, otulona, owinięta czymś tajemniczym, co zmusza do myślenia.

Gilles Deleuze

Stawianie znaku trzech kropek – Irene Mainguy