Kolumny w loży i umieszczone na nich granaty

Kolumny w loży i umieszczone na nich granaty

wolnomularstwo.pl

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

.

Spostrzegamy dwie wysokie kolumny tuż przy wejściu do Świątyni.

Powołując się na historyka Josephe Flavius cytuję: „Kiedy Mistrz Hiram z Tyr kazał stopić brąz i otrzymał blachę o grubości czterech palców, to właśnie po to, by powstały z niej dwie kolumny w świątyni wzniesionej przez króla Salomona.” Umieszczono je zaraz przy wejściu do budowli. Tę po prawej stronie nazwano Jakin, co po hebrajsku oznacza ”on wyznaczy – zbuduje”, a tę z lewej Boaz – znaczy „ w sile”, co można tłumaczyć biorąc pod uwagę sens transkrypcji hebrajskiej z prawej do lewej: „on wzniesie swą świątynię w sile”.

Jakin i kolumna z literą ”J” oznaczają też literę Yod i symbolizują aspekt słoneczny pewnej zasady, eksperymentowanie i pracę.

Boaz i kolumna z literą „B” – Beth, drugą literę alfabetu hebrajskiego symbolizującą aspekt księżyca, nocnych ciemności i inicjacyjnego nauczania, które odbywa się w Loży.

Co do rozmiarów kolumn, różne źródła podają różne dane.

Ragon w swoim „Rytuale ucznia masona” mówi:

  • „dwie kolumny powinny mieć 18 łokci wysokości, 12 w obwodzie, 12 u podstawy i 5 łokci przy głowicy, co razem stanowi liczbę 47 odpowiadającą ilości konstelacji, i liczbie znaków zodiaku, jednym słowem światu niebiańskiej boskości”;
  • „na szczycie każdej kolumny umieszczono głowicę w formie lilii splecionej łańcuchem palmowych liści, z których zwisało po 200 granatów umieszczonych w dwóch rzędach”;
  • „kolumny wykonane były z brązu, by nie ulec zniszczeniom w razie powodzi”;
  • „w środku były puste służąc jako schowek na narzędzia”.

A według Leadbeatera w kolumnach były trzy pary niewidzialnych od przodu drzwi nałożonych jedne na drugie, po to, by przechowywać w nich archiwa, księgi i inne dokumenty loży.

Co do koloru kolumn, teksty biblijne mówią, że były one w naturalnym kolorze metalu, więc brązowe. Jednak liczni autorzy masońscy są zgodni mówiąc:

Kolumna J aktywna – męska odpowiadająca słońcu jest czerwona.

Kolumna B żeńska, pasywna – symbolizująca księżyc jest w kolorze białym lub czarnym.

Co do miejsca kolumn w świątyni. W rycie szkockim, na wzór świątyni Salomona kolumna „J” jest umieszczona po prawej stronie a kolumna „B” po lewej. Przy jednej pracują czeladnicy a przy drugiej uczniowie. Każdy z dobrze pracujących masonów otrzymuje przy swej kolumnie wynagrodzenie za wykonaną pracę. Jednakże w rycie francuskim i w rycie szkockim dawnym i uznanym, kolumny rozmieszczone są na odwrót: kolumna J po lewej, a B po prawej stronie.

Jakie by nie było ich miejsce w loży – dwie kolumny świątyni masońskiej są symbolem materialnej koncentracji niezbędnej dla utrzymania równości w Loży.

Dwie przeciwne sobie siły nie mają miejsca w loży między dwoma kolumnami.

Dlatego też, każdy rytuał wymaga, by siostra lub brat pełniący swój urząd, jak i profan w fazie inicjacji zostali najpierw umieszczeni między dwoma kolumnami, by w pełni rozwagi i wewnętrznego spokoju czynili swe powinności.

GRANATY

Granatowiec, o botanicznej nazwie Punica granatum, z łaciny jabłko o czerwonych ziarnach – to drzewo od 3 do 8 m wysokości, pochodzi z Mezopotamii, Palestyny i Persji. Rośnie również w regionach Morza Śródziemnego, w Hiszpanii i Portugalii. Jego owoce są jadalne, a toksyczną skorupę korzeni używa się w przemyśle farmaceutycznym.

W symbolizmie religijnym – papież św. Grzegorz mówi: owoc granatu i jego niezliczone ziarna symbolizują miłosierdzie z nieskończonością cnót.

Według Barbier de Montault w jego traktacie o etnografii chrześcijańskiej, granat jest symbolem skromności i pokory. Ten sam autor czyni granat emblematem papieskim: „pod jego cieniutką, przeźroczystą skorupką chowa się tyle soczyście smakowitych ziaren, to tak jak związek wszystkich dzieci Kościoła w łonie matki”.

Dla Angelo du Gubernatis, owoc granatu jest symbolem seksualnej płodności, tworzenia nowych pokoleń i wszelkiego bogactwa.

Mitologii roślin z 1882 mówi się, iż owoc podany przez Adama – Ewie i przez Parysa – Wenus, nie był wcale jabłkiem, lecz właśnie granatem.

Według mitu greckiego: drzewo granatowca narodziło się z krwi jaką pokryta była ziemia po śmierci Dionizosa. Jest to jedyne drzewo dające owoce w królestwie zmarłych. Owoc granatu jest więc symbolem wiecznej nadziei, płodności umysłu i bogactwa ciągle odradzającego się życia. Dlatego właśnie owoc granatu jest odzwierciedleniem wieczności życiowych cyklów. To znaczy nieśmiertelności.

Owoc granatu umieszczony na każdej z kolumn sam w sobie składa się z setek maluteńkich owoców, symbolizujących dla nas wszystkich Sióstr i Braci – braterstwo i harmonię.

Tak jak wyśmienity smakowo owoc granatu składa się z licznych małych ziarenek, tak i my Bracia i Siostry masoni tak licznie zgromadzeni w jednej Loży posmakujemy kiedyś z pewnością wspólnie wypracowanych wyśmienitości.

1 thought on “Kolumny w loży i umieszczone na nich granaty”

Dodaj komentarz