O Delcie Świetlistej słów parę

O Delcie Świetlistej słów parę

Dawid Steinkeller, blog Zaginione Słowo

.

We współczesnych Świątyniach wolnomularskich Wschód zdobią trzy symbole: Słońce, Księżyc i Delta Świetlista. O ile przedruki starych Katechizmów wolnomularskich potwierdzają obecność w Loży dwóch pierwszych, o tyle zdają się milczeć co do Delty Świetlistej.

Régulateur du Maçon czytamy:

P: Co ujrzałeś, gdy otrzymałeś światło?

O: Ujrzałem słońce, księżyc i Mistrza loży.

P: Jaka relacja łączy te ciała niebieskie a Mistrza loży?

O: Tak jak słońce przewodzi dniowi, a księżyc nocy, tak Mistrz przewodzi loży, aby ją oświecić [1].

W polskojęzycznym Katechizmie, który znajdujemy w pracy ks. Stanisława Załęskiego opublikowanej w 1908 roku znajdujemy podobny dialog:

P. Gdy tobie oczy odwiązano, cożeś widział?

O. Trzy wielkie światła.

P. Cóż one znaczą?

O. Słońce, miesiąc i Najprzewiewniejszego [2].

Jak już uprzednio wspominałem, próżno szukać Delty – symbolu najbardziej rozpoznawalnego wśród „Światowych” jako symbol masoński – na najstarszych Obrazach Loży. Nie widnieje ona także na starych rycinach z XVIII ukazujących sceny z obrzędów mularskich [3]. Żadna z prac współczesnych francuskich masonologów nie pochyla się nad jej proweniencją, podają one li tylko jej symboliczne znaczenia i interpretacje. B∴ S. Brent Morris podaje natomiast, że symbol ten zostałby użyty oficjalnie po raz pierwszy w ikonografii wolnomularskiej w 1797 roku [4].

Można doszukiwać się pewnej analogii między Czcigodnym Mistrzem („Mistrzem Loży”) i Delta Płomienistą: Delta w największym uproszczeniu symbolizuje „doskonałość masońską” [5], „źródło Światła” i „Trójkąt twórczości” [6], a Czcigodny Mistrz uosabia Mądrość (to on zapala Gwiazdę o tej nazwie na Filarze jońskim), która w wolnomularstwie jest jednoznacznie powiązana z Światłem. Niemniej żaden poważny dokument masoński nie łączy w tak bezpośredni sposób Delty z Mistrzem kierującym Warsztatem.

Delta Świetlista – Oko Wszechwiedzy

Delta Świetlista jest reprezentowana pod postacią równobocznego trójkąta, a w jej środku znajduje się otwarte Oko, z którego wydobywają się promienie światła. Zajmuje ona centralne miejsce na…

Przeczytaj wiecej na stronie blogu Zaginione Słowo:

.