Cyrkumambulacja

Cyrkumambulacja

Poniżej zamieszczamy fragment książki Irène Mainguy Symbolika Masońska Trzeciego Tysiąclecia

Słowo „cyrkumambulacja” oznacza ‘poruszanie się wokół, okrążanie’. W przypadku wolnomularstwa słowo to odnosi się do rytualnego obejścia Obrazu loży i otaczających go trzech filarów. Ten przemarsz wokół Obrazu loży, w czasie którego każdą zmianę kierunku zaznacza się ułożeniem stóp w kształt węgielnicy, może się wydawać sztywny i surowy, jednak wpisuje się w cały zespół gestów symbolicznych związanych ze ścisłymi prawidłami architektury. Cyrkumambulacja polega na obejściu środka w taki sposób, by wyraźnie zaakcentować cztery kąty. Może się odbywać albo sinistrorsum, albo dextrorsum. We wszystkich tradycjach cyrkumambulację definiuje się jako przemieszczanie się wokół elementu o znaczeniu sakralnym, czy to będzie skała, ołtarz czy jakakolwiek pionowa oś. Taki przemarsz ma charakter rytualny i wytycza przestrzeń sakralną.

Rytualne cyrkumambulacje są określone przez położenie względem stron świata lub słońca. W pierwszym przypadku cyrkumambulację wykonuje się, mając punkt centralny po swojej lewej stronie, czyli sinistrorsum. Przykładem są pielgrzymi muzułmańscy, którzy w Mekce wykonują siedem cyrkumambulacji wokół Al-Kaby, pierwszej świątyni w kształcie sześcianu zbudowanej przez ludzi. Krążąc tak, pielgrzym wytycza okręgi, które mają wprowadzać ład i chronić wewnętrzny sześcian, symbolizujący doskonałość i równowagę.

W masonerii cyrkumambulacja wokół trzech filarów i czarno-białej mozaiki odbywa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli zgodnie ze słońcem. Jest to przemarsz dextrorsum.

Guénon zauważa, że w dzisiejszej masonerii cyrkumambulacja obiera kierunek słoneczny, niemniej wydaje się, że pierwotnie, w dawnym rytuale operatywnym, było inaczej – wynikało to z tego, że tron Salomona znajdował się po stronie zachodniej, nie zaś na wschodniej, a to dlatego, by osoba na nim zasiadająca mogła oddawać się kontemplacji wschodzącego słońca[i].


[i] R. Guénon, La Grande Triade, Paris 1973, s. 65–73.

źródło zdjęcia: Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Dodaj komentarz