Gdy Słońce spotyka się z Księżycem

Gdy Słońce spotyka się z Księżycem

Dawid Steinkeller, blog Zaginione Słowo

Charles Trenet w znanej francuskiej piosence opowiada o spotkaniu Słońca z Księżycem. Jak śpiewa artysta: „Lecz księżyca nie ma, gdy słońce na niego czeka” . Sprawa ma się nieco inaczej w masońskiej Loży i na jej Obrazie. Figurują w niej i na nim równocześnie Słońce i Księżyc – nazywane przez B∴ Jules’a Boucher „prototypami uniwersalnego symbolizmu” , a przez najstarsze Katechizmy wolnomularskie, w połączeniu z Czcigodnym Mistrzem  – „Trzema Światłami Loży”.

Trzy Światła Loży

Jak to zazwyczaj bywa w wolnomularskiej symbolice, Światła Loży odpowiadają innym symbolom obecnym w Świątyni, w tym również Oficerom pracującym pod Młotkiem Mistrza Loży. I tak B∴ Boucher tłumaczy, że Słońce odpowiada Mówcy Warsztatu, a Księżyc jego Sekretarzowi. Tłumaczy to sposób w jaki oba te światła zostały umieszczone w Loży na Wschodzie. Patrząc z Zachodu Słońce znajduje się po prawej stronie, a Księżyc po lewej. A zatem Słońce oświetla Kolumnę Południową, w której zasiadają Czeladnicy i Czeladniczki odkrywający świat, który ich otacza, a Księżyc Kolumnę Północną zajmowaną przez Uczniów i Uczennice, którzy dopiero wkroczyli na ścieżkę poznania.

W słowniku wolnomularskim B∴ Jeana Lhomme’a znajdujemy próbę wyjaśnienia faktu łączenia obu Świateł z Mistrzem Warsztatu. B∴ Lhomme tłumaczy, że „[n]a długo przed powstaniem wolnomularstwa spekulatywnego znajdujemy w Starożytności lub Średniowieczu ikonograficzne reprezentacje, w których słońce i księżyc towarzyszą świętej postaci lub symbolowi świętości albo przynajmniej znajdują się u ich boku. Oznaczają wówczas podporządkowanie [zasadom] uniwersalności (fr. domination universelle)”.

Ks. Stanisław Załęski, który przywołuje komentarze z polskiego piśmiennictwa wolnomularskiego do Obrazu Loży pisze o Słońcu: „Oświecone niech będą czynności nasze, wystawione na światło dzienne, dla wszystkich braci cnotliwych”. Natomiast o Księżycu: „Oświeceni niech będą mistrzowie, którzy dają gorliwości dla wolnomularstwa”. Zastanawiające jest wynikające z ostatniego zdania połączenie gorliwości Mistrzów z Księżycem. Być może zgłębienie symbolicznego znaczenia obu ciał niebieskich pomoże nam to zrozumieć.

Wolnomularstwo rytem solarnym 

Jak głosi Rytuał, Wolnomularze rozpoczynają Pracę…

Przeczytaj wiecej na stronie blogu Zaginione Słowo:

2 thoughts on “Gdy Słońce spotyka się z Księżycem”

  1. MOTTO MAXYMA MA Z SERII O MOJE WŁASNE “jaSIO pOSTANOWIŁA ZAŁORZYĆ uSTANOWIĆ lOŻĘ chŁOPSKĄ rOLNICZA faRMERSKA CDN… iŻĘBY SIE NIE ROZBIEGLI OD Ś ŚWITU DO ZACHODU SŁOŃCA RYTU KORPORACYJNEGO ” EMMEMEME MARCIN MEM

Dodaj komentarz