Masonica i muzea wolnomularskie

Pozostałe regalia i insygnia masońskie

wolnomularstwo.pl

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

W Polsce:

Czy w Polsce potrzebne jest muzeum wolnomularstwa? – Paweł Matwiejczuk (Ars Regia nr 19, 2010)

Najcenniejsze druki, regalia i utensylia wolnomularskie

Zbiór masoników w pałacu w Ciążeniu – Redakcja

Zbiory masońskie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu – Andrzej Karpowicz (Ars Regia)

Masonica w krakowskim Muzeum Narodowym

Masonica księdza Jana Nepomucena Fijałka w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie – Łukasz Tomasz Sroka (Ars Regia nr 17, 2007/2008)

Ślady masoników w “Zbiorach Starożytności” Władysława Tarczyńskiego w Łowiczu – Walerian Warchałowski (Ars Regia nr 4/5, 1993) (pdf)

Ślady masoników w zbiorach Władysława Tarczyńskiego : cz. 2 – Walerian Warchałowski (Ars Regia nr 8/9, 1994)

Piśmiennictwo wolnomularskie oraz masonica Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi – Bogumił M. Woźniakowski (Ars Regia nr 17, 2007/2008)

POLSKIE WYSTAWY WOLNOMULARSKIE

Na świecie:

Masońskie skarby w podziemiu pałacu Bååta – Piotr Cegielski (Ars Regia nr 6, 1994) (pdf)

Masonica wileńskie – Zenowiusz Ponarski (Ars Regia nr 7, 1994)

Zbiory Wielkiego Wschodu Holandii : doświadczenie i dorobek placówki – E. P. Kwaadgras (Ars Regia nr 7, 1994)

Niemieckie Muzeum Wolnomularstwa w Bayreuth – Hans Joachim Jung (Ars Regia nr 7, 1994)

Austriackie Muzeum Wolnomularstwa – Anton Denk (Ars Regia nr 7, 1994)

Austriackie Muzeum Wolnomularstwa w Rosenau – Roman Dziergwa (Ars Regia nr 7, 1994)

.