Manifest tureckich obediencji liberalnych

Manifest tureckich obediencji liberalnych 4

wolnomularstwo.pl

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

.

Wielki Przywódco, Ataturku,
Gdyby udało nam się zachować przy życiu płomień naszego narodowego zaangażowania w Twoje rewolucyjne zasady, rok 2016 zapisałby się w historii w inny sposób.
Gdybyśmy zrozumieli głębszy sens Twoich wypowiedzi, Twoich słów, a nie używali ich tylko jako sloganów, jeżeli obserwowalibyśmy życie wzbogaceni o Twoje zasady, moglibyśmy po bratersku przekroczyć i zniwelować dzielące nas różnice.
Moglibyśmy lepiej zająć się sprawami powszechnego pokoju, gdybyśmy lepiej zrozumieli i zinterpretowali Twoje żelazne zasady walki, które dawały zawsze pierwszeństwo pokojowi a nie wojnie, życiu a nie śmierci.
Podkreślałeś równość ludzi wobec prawa. My nie rozumieliśmy bogactwa wynikającego z różnorodności ras, religii, języka i płci. Niektórzy patrzyli z pogardą na wolność kobiet, a przecież jesteśmy równi, uzupełniamy się. Powinniśmy czuć się obywatelami tego kraju, bez klas uprzywilejowanych i bez uprzedzeń, bo tan kraj należy do nas wszystkich.
Przepraszamy. Twoim głównym celem było, by młodzież kultywowała szacunek dla uniwersalnych praw człowieka, by potrafiła zakwestionować wszystkie chropowatości życia, by była poszukująca, produktywna, niezależna, kochająca i szczodra. Przepraszamy, że nie udało nam się tego dokonać.
Przewidziałeś, dlatego zinstytucjonalizowałeś laickość , aby chronić nas od tych , którzy interpretują niewłaściwie reguły religijne by zdobyć władzę. Nie zrozumieliśmy tego, nie potrafiliśmy tego wytłumaczyć. Przepraszamy.
Musimy uświadomić sobie naszą przynależność, znać naszą przeszłość, by móc z nadzieją żyć w naszym wspólnym kraju. W świetle tego, czego się podjąłeś, musimy odzyskać radość tworzenia Republiki Tureckiej, wzniecić płomień rozwoju intelektualnego i społecznego, przywrócić szacunek dla historii i geografii, by móc razem i szczęśliwie żyć w zjednoczonym społeczeństwie.
Mając w pamięci to, co zrobiłeś i co chciałeś zrobić, musimy przywrócić nadzieję na naszą godną wspólną przyszłość.

Obiecujemy

GULDEREN ATILGAN , Wielka Mistrzyni Wielkiej Loży Żeńskiej Turcji / GUNER ARIDURU, Suwerenna Wielka Komandor Rady Najwyższej RSDiU Turcji
CUNEYT KALPAKOGLU, Wielki Mistrz Wielkiej Loży Liberalnej Turcji / HUSEYIN OZGEN, Suwerenny Wielki Komandor Rady Najwyższej RSDiU Turcji

wielka-loz%cc%87a-z%cc%87enska-turcji-150x150
wielka-loz%cc%87a-liberalna-turcji-150x150

(Tekst wpisany w Księdze Honorowej Mauzoleum ATATURK w Ankarze po wizycie masońskich organizacji w sobotę 12 listopada 2016)

tłumaczenie Henryk Wierniewski
redakcja K.D.

Zobacz też:
Wolnomularstwo a modernizacja Imperium Osmańskiego