Wielki Architekt Wszechświata

Wielki Architekt Wszechświata

wolnomularstwo.pl

Termin “Wielki Architekt Wszechświata” nie jest pojęciem jednoznacznym, nawet dla samych masonów. Ideę tą można właściwie uznać za wynik wielosetletnich przemyśleń filozoficznych i religijnych, które były przedmiotem prac wolnomularskich. Ze zrozumiałych względów jest więc ona na swój sposób płynna i podlega ciągłym interpretacjom.

Wielki Architekt Wszechświata – loża Galileusz

Ateistyczne koncepcje Wielkiego Architekta – Kamil Racewicz

Kto pierwszy zrezygnował z Wielkiego Budownika? – Karol Wojciechowski

“Wielki Architekt Wszechświata – Teologiczna krytyka masońskich wizji Boga”, Norbert Wójtowicz, Wrocław 1998 : [recenzja] (plik)

Dociekania wokół idei oraz symboliki Wielkiego Architekta Wszechświata – loża Konstytucja 3 Maja DH

Pierwsza modlitwa francuskich wolnomularzy – Pierre Mollier

GREAT ARCHITECT OF THE UNIVERSE (FREEMASONRY.network – polski portal anglojęzyczny)

.