Wolnomularstwo a judaizm

Wolnomularstwo a judaizm

wolnomularstwo.pl

Wygnanie Żydów z Półwyspu Iberyjskiego miało szczególne konsekwencje dla kabały. Wędrówki „tułaczy wiecznych” na obszary Europy Południowej i Wschodniej, w tym do Polski, przynoszą nowe dzieła. Na tych obszarach różna jest percepcja i adaptacja kabały klasycznej. Pojawiają się tu nowe oryginalne nurty. – Nie jest możliwe ani celowe ich opisywanie. Może istotne jest zwrócenie uwagi na szczególną percepcję kabały praktycznej, nazywanej też luriańską (od imienia Izaaka Lurii z Jerozolimy). Cieszyła się ona wielkim zainteresowaniem w środowiskach chrześcijańskich, w teozofii, okultyzmie, w gnostycyzmie, w magii. Pod koniec XVII wieku znawcy Tarota dostrzegą w kabale klucz do wszelkich Układów. Ubarwią je i podtrzymają dawne nurty także chasydzi. Jest to już kabała oddalona od mistycyzmu religijnego.

Władysław Glinic, Kabała Explicite

WOLNOMULARSTWO A KABAŁA

ŚWIĄTYNIA SALOMONA

Mit kosmogoniczny Księgi Rodzaju – Łukasz Niesiołowski-Spanó (Ars Regia nr 13/14, 1998/1999) (pdf)