Wolnomularstwo a islam

Muzułmańskie zakony mistyczne i wolnomularstwo

wolnomularstwo.pl

„Wiedzcie zatem, i wszyscy bracia z Galii z wami, że nasz zakon jest wielce poważany dzięki gorliwości jednego szejka, który zamieszkał od trzech miesięcy niedaleko nas, aby móc częściej uczestniczyć w naszej kapitule, która tak go poruszyła, że głosi obecnie w najważniejszych meczetach Konstantynopola, iż bracia z la Grappe, rezydujący od niedawna w Galata (mieście założonym przez starożytnych Galów), są prawdziwymi druidami od których wywodzą się tureccy derwisze i należy uważać ich za ludzi nieskazitelnych, tym bardziej godnych chwały, że, wypełniwszy za dnia obowiązki życia społecznego, spotykają się nocą, by pracować pod przewodnictwem Wielkiego Mistrza”.

Masoni i mułłowie, czyli historia pewnego akcentu orientalnego w europejskim Oświeceniu – Adam Podlewski (Ars Regia nr 19, 2010)

Wolnomularstwo a świat islamu w XIX stuleciu : kielnia i pion w cieniu półksiężyca – Jerzy Rohoziński (Ars Regia nr 15/16, 2006)

Muzułmańskie zakony mistyczne i wolnomularstwo – Henryk Wierniewski

Burkini – islamskie bikini – deska loży Gaia Aeterna

*

FREEMASONRY AND ISLAM (FREEMASONRY.network – polski portal anglojęzyczny)