Paramasoneria w Polsce

Kamil Racewicz

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

Z organizacji paramasońskich działają w Polsce m.in.:

Kluby Rotary – o charakterze filantropijno-towarzyskim. Wytyczają sobie cztery główne zadania: a) rozwój przyjacielskich relacji osobowych pomiędzy członkami, b) przestrzeganie zasad moralnych, całkowitej uczciwości i delikatności w wykonywaniu wszystkich zawodów, c) stosowanie idei służby w życiu osobistym, zawodowym i społecznym, d) wzajemne zrozumienie iędzynarodowe, dobra wola i umiłowanie pokoju. Organizacja założona w 1905 r. przez masona Paula Harrisa. Skupia głównie przedsiębiorców i przedstawicieli wolnych zawodów. Zob. więcej: Rotary; Rotary a masoneria.

LION’S International czyli Liberty Intelligence Our Nations Safety – stowarzyszenie wywodzi się spośród najbardziej reprezentatywnych osób w danym zawodzie i zajmujących stosowną pozycję społeczną. Lion jest człowiekiem, który “kultywuje przyjaźń i jest ożywiony pragnieniem służenia”. Cel: służba dla wspólnoty. Organizacja założona w 1917 r. przez masona Melvina Jonesa.

Niezależny Zakon Odd Fellows albo Stowarzyszenie Bratniej Pomocy Odd Fellows (polskie przedstawicielstwo IOOF) – o charakterze filantropijno-towarzyskim, bywa nazywane masonerią drobnomieszczańską. Jest to organizacja wzorowana na masonerii, strukturę lożową, stopnie wtajemniczenia, obrzędowe stroje lożowe, ceremoniał inicjacyjny w dużej mierze odwołuje się do ceremoniału inicjacyjnego wolnomularstwa. Członkowie winni wierzyć w najwyższą istotę, stworzyciela i organizatora wszechświata oraz braterstwo ludzi. Stowarzyszenie propaguje wolność myśli i sumienia, zwalczanie przesądów, zabobonów, zazdrości i zawiści. Propaguje doskonalenie siebie poprzez sprawiedliwe działanie, okazywanie cierpliwości oraz ludzkiej miłości. Posiada lożę nr 1 “Zygmunt” we Wrocławiu, która została zorganizowana przez Wielką Lożę Szwedzką IOOF z polecenia Wielkiej Suwerennej Loży IOOF. Mają ponadto swoje pierwsze kluby i stowarzyszenia. Kiedy osiągną kilkanaście klubów, kilka stowarzyszeń i 5 lóż – będzie mogła powstać Wielka Loża Polska IOOF, już niezależna od Szwecji.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodych Mężczyzn (YMCA)

Polskie loże paramasońskie:

Polskie loże/kluby Odd Fellows
Zygmunt – Wrocław
Comenius – Leszno
Lubusia – Zielona Góra
Anna (kobiecy)

*

Organizacja i podłoże ideowe masonerii bywa przyczyną nieporozumień wokół niej, kiedy ściągają do grona braci ludzie opacznie rozumiejący idee masońskie nierzadko przez pryzmat czarnej legendy masonerii. Posługiwanie się systemem wtajemniczeń oraz odwołaniami do tradycji hermetyczno-ezoterycznej ściągały i ściągają w szeregi wolnomularskie różnych szarlatanów i “magów”.

Dużo gorszym niebezpieczeństwem dla wizerunku masonerii jest możliwość wykorzystania organizacji masońskiej do nieuczciwych czy wręcz przestępczych celów. Po rozpoznaniu takich wyrodnych braci lub struktur, są one usuwane z szeregów masonerii, często egzystują wówczas jako organizacje pseudomasońskie, lecz niestety bywa, że odór ich działalności przez długi jeszcze czas ciągnie się za wolnomularzami (przykładem włoska loża P2, powiązana z mafią, która przez wrogów masonerii do dziś jest określana lożą “masońską”).
Rzetelny badacz lub dziennikarz powinien jednak umieć rozpoznać różnice między organizację masońską, paramasońską oraz pseudomasońską. Jeśli coś ma “loże” nie znaczy od razu, że jest to organizacja masońska.

*

Ezoteryczne organizacje paramasońskie:

AMORC (PL)
Lectorium Rosicrucianum (PL)
Ordo Templi Orientis (PL)

 

Autor: Kamil Racewicz
23.10.2005.
Zmieniony ( 16.07.2006. )
Zmieniony (11.12.2016. )