Czym jest loża?

Kamil Racewicz 23.10.2005

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

Loża wolnomularska to świątynia zakonna, podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa, jak i miejsce spotkań wolnomularzy. Na jej czele stoi Czcigodny Mistrz oraz grupa oficerów lożowych. Dla powołania loży potrzeba przynajmniej siedniu mistrzów wolnomularskich oraz zgody władz zakonnych. Loże działają w różnych obrządkach, rytach. W pracach lożowych bardzo ważne znaczenie ma muzyka.

Kobierce lożowe:

loza_1

loza_2

Stowarzyszenia kilku lóż tworzą obediencję. Każda loża posiada duży stopień autonomii.

Rytualne prace loży odbywają się w wolnomularskiej świątyni. W przeciwieństwie do pomieszczenia/budowli religijnej, ta jest świecka, filozoficzna i filantropijna. Poza pracami rytualnymi loży, odbywają się także spotkania nierytualne (agapy). Lożowe spotkania masońskie odbywają się na ogół dwa razy w miesiącu.

Przed wejściem do loży pozostawia się metalowe przedmioty. Nie tylko fizyczne, ale i symboliczne. Za symboliczne “metale” uważa się poglądy dotyczące religii i polityki.

Urzędnicy lożowi

Urzędy lożowe:
Czcigodny – na Wschodzie, w centralnym miejscu loży
Pierwszy Dozorca – przy kolumnie Południowej, szkoli czeladników
Drugi Dozorca – przy kolumnie Północnej, szkoli uczniów
Mówca – na Wschodzie, znawca i strażnik prawa wolnomularskiego, zabiera głos jako ostatni
Sekretarz – na Wschodzie, protokołuje prace loży
Skarbnik
Jałmużnik
Główny Ekspert
Mistrz Ceremonii
Odźwierny – czuwa nad bezpieczeństwem prac loży
Archiwista bibliotekarz
Mistrz harmonii – odpowiada za muzykę
Architekt – czuwa nad mieniem loży, dokonuje inwentaryzacji
Mistrz Agap
Chorąży
Światła loży – najwyższe godności funkcyjne w loży, tworzą je:
Czcigodny Mistrz
Pierwszy Dozorca
Drugi Dozorca
Mówca
Sekretarz
Trzy pierwsze Światła kierują pracami loży

Symboliczne przedstawienia loży mistrza:
loza_4
loza_3

Zasady przyjmowania do lóż

Większość lóż przyjmuje na nowych adeptów osoby mające minimum 18-25 lat (zależnie od obiediencji), które nie były karane sądownie i posiadają w swoim środowisku dobrą opinię. Tradycyjnie do loży można było być przyjętym z rekomendacji należących do niej wcześniej braci, obecnie jednak niektóre obediencje zachęcają do samodzielnego zgłaszania się do lóż. Kandydaci są jednak selekcjonowani przez mistrzów lóż, według ich tylko znanym kryteriom i wiele kandydatur jest odrzucanych na wstępie lub po tzw. przesłuchaniu “pod opaską”, w trakcie którego bracia z loży mogą zadać kandydatowi dowolne pytanie.

Kandydat do Wielkiej Loży Narodowej Polski musi wierzyć w Boga (niekoniecznie w teologicznym znaczeniu). Przedstawiciele masonerii anglosaskiej nie nazywają tej osoby “Bogiem” lecz “Wielkim Architektem Wszechświata” lub “Wielkim Geometrą Wszechświata”. Wielki Wschód Polski nie stawia kandydatom wymogu wiary w Boga i przyjmuje także agnostyków i ateistów.

Zgodnie z tradycją wolnomularską Wielka Loża Narodowa Polski i Wielki Wschód Polski przyjmują do loż wyłącznie mężczyzn. W Polsce kobieta wolnomularzem może zostać w warszawskiej loży Prometea lub w ruchu Le Droit Humain.
Wystawne amerykańskie świątynie masońskie

Sala Amerykańska, GLSNY, Nowy Jork:
loza_5

Sala Jońska, GLSNY, Nowy Jork:
loza_6

Autor Kamil Racewicz
23.10.2005.