Zbiór masoników w pałacu w Ciążeniu

wolnomularstwo.pl

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

ciaz3
Ciążeń znajduje się w woj. wielkopolskim, w d. woj. konińskim. Dawniej letnia rezydencja biskupów pozńańskich. Po konfiskacie przez władze carskie w 1818 r. została nadana hr. Wacławowi Gutakowskiemu. W 1969 r. pałac ciążeński został przejęty przez Uniwersytet Adama Mickiewicza, który ulokował w nim filię Biblioteki Głównej gromadzącą bogate zbiory masońskie, pod opieką kustosza Andrzeja Karpowicza.

Zbiór ten liczy ponad 80 tys. druków i jest jednym z największych w Europie. Został odnaleziony w roku 1945 w Sławie Śląskiej i pochodzi z bibliotek lóż wolnomularskich, głównie ze Śląska i Pomorza. Większość druków jest w języku niemieckim.

Najstarszą część zbiorów stanowią siedemnastowieczne druki różokrzyżowców. Stare druki osiemnastowieczne liczą kilka tysięcy tomów. Największa część zbiorów pochodzi z XIX i XX wieku (do lat 1933/35). Znajduje się w nich również niewielki, lecz największy w Polsce, liczący 1,2 tys. vol. zbiór literatury współczesnej. 70% to czasopisma.

Ważną częścią zbioru są druki stowarzyszeń o charakterze i rytuałach zbliżonych do wolnomularstwa, a więc różokrzyżowców, Huminatów, związków nawiązujących do zakonu templariuszy, żydowskiej organizacji B’nai B’rith, druidów (niemieckich), Schlaraffsi, rotarian i innych organizacji.

Autor: Redakcja
13.09.2005.