Radomscy masoni

Radomscy masoni

wolnomularstwo.pl

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

Film przygotowany w ramach Anima Urbis 2017, imprezy organizowanej przez Ośrodek Kultury i Sztuki “Resursa Obywatelska” w Radomiu: