Radomscy masoni

Radomscy masoni

wolnomularstwo.pl

Film przygotowany w ramach Anima Urbis 2017, imprezy organizowanej przez Ośrodek Kultury i Sztuki “Resursa Obywatelska” w Radomiu: