Wolnomularstwo polskie

wolnomularstwo.pl

100 masonów

Masoni w Polsce działali od samego początku nowożytnej Sztuki Królewskiej. Wolnomularstwo polskie zorganizowało się w pierwszą Wielką Lożę już w roku 1781. Obecnie w naszym kraju działa pięć obediencji a masoni kierują licznymi inicjatywami upowszecniajacymi wiedzę o Ruchu i jego zasadach.

.

WOLNOMULARSTWO POLSKIE – BIEŻĄCE WIADOMOŚCI

POLSKIE LOŻE
Wolnomularstwo polskie

WOLNOMULARSTWO W POSZCZEGÓLNYCH MIASTACH I WOJEWÓDZTWACH

POLSKA OBEDIENCJA KONSERWATYWNA

POLSKIE OBEDIENCJE LIBERALNE

HISTORIA POLSKIEGO WOLNOMULARSTWA

WSPÓŁCZESNOŚĆ POLSKIEGO WOLNOMULARSTWA (oraz archiwalne wiadomości ze świata polskich wolnomularzy)

POLSKIE CZASOPISMA POŚWIĘCONE WOLNOMULARSTWU

WOLNOMULARZE POLSCY

.

________________________________

.

O wolnomularstwie – Wojciech Mościbrodzki (podcast)

.