Komisje Wielkiej Loży Francji

Loża a Świątynia

Pierre Quamiegne‎, 15 czerwca 2020

Wielka Loża Francji to druga co do wielkości francuska Obediencja. W Polsce, od 2019 r. pod auspicjami tej Obediencji pracuje jedna Loża – “Chopin”. https://wielkiwschod.pl/wolnomularstwo/zapalenie-swiatel-szanownej-lozy-fryderyk-chopin-pracujacej-pod-auspicjami-wielkiej-lozy-francji/
Ciekawym elementem organizacyjnym WLF są jej komisje:

  • Obediencyjna Komisja Etyki
  • Komisja praw człowieka i obywatela
  • Komisja historii masońskiej
  • Komisja świeckości

Dzisiaj chciałbym przybliżyć założenia i funkcjonowanie Obediencyjnej Komisji Etyki (O.K.E.) Od czasu narodzin masonerii spekulatywnej, masoni mieli do czynienia z refleksją etyczną mającą na celu przyczynienie się do “postępowej i pokojowej emancypacji ludzkości”, co zostało podsumowane na Konwencie w Lozannie w 1875 roku.Od lat 90., wraz z pierwszymi ważnymi debatami na temat istotnych kwestii społecznych, konieczne stało się utworzenie Obediencyjnej Komisji Etyki (C.O.E.). Powstała ona w 2006 roku, po głosowaniu zatwierdzającym przez konwent (walne zgromadzenie deputowanych do Loży).O.K.E. organizuje spotkania swoich członków i oferuje seminaria otwarte dla publiczności. Jest on regularnie konsultowany przez parlamentarzystów wraz z “wielkimi nurtami myśli” i w ten sposób przedstawia punkt widzenia Wielkiej Loży we Francji podczas prac nad ustawami, tak jak to miało miejsce w przypadku prawa bioetycznego (1994, 2004, 2011) i prawa o końcu życia (2005 i 2015). Jest on zorganizowany jak każda Komisja Obediencyjna z biurem, przewodniczącym, wiceprzewodniczącymi, sekretarzem i skarbnikiem. Jest w regularnym kontakcie z podobnymi komisjami zaprzyjaźnionych Obediencji.Magazyn Points de Vue Initiatiques opublikował dwa specjalne numery poświęcone etyce, w 2008 i 2011 roku.C.O.E. składa się z Grup Refleksji Etycznej (E.R.G.s.), które spotykają się wszędzie tam, gdzie bracia czują potrzebę w metropoliach i na terytoriach zamorskich.Te grupy badawcze pracują na czterech głównych osiach:Badanie ustawodawstwa: w szczególności ustawy bioetycznej z 1994 r., zmienionej w 2004 i 2011 r.Koniec życia (i niesamodzielność), które były w centrum uwagi w 2005 r., następnie od 2012 r., a zwłaszcza w 2015 r., wraz z głosowaniem nad ustawą Claeys Léonetti.Badania: medyczne, ale także we wszystkich dziedzinach: GMO, energia jądrowa, sztuczna inteligencja, nanotechnologie, transhumanizm, itp.Życie w społeczeństwie: myślimy o wszystkim, co może poprawić kondycję człowieka: o skutkach globalizacji, zmianach klimatycznych, negatywnych skutkach zamknięcia wewnątrz społecznościowego, działaniach lobbystów, inwigilacji, budzeniu świadomości.Refleksja etyczna i bioetyczna w WLF jest rzeczywistością od ponad 60 lat. Były Wielki Mistrz Pierre Simon, współzałożyciel w 1958 roku Francuskiego Ruchu Planowania Rodziny, jako pierwszy w 1956 roku wprowadził do świata medycznego we Francji pojęcie i słowo “etyka”.”Działając “na rzecz duchowego, moralnego i materialnego postępu ludzkości”, masoni Wielkiej Loży Francji nie zapominają o “projekcie materialnego dobrobytu”. Podejście masońskie brzmi: “idźcie w kierunku ideału i zrozumcie to, co rzeczywiste”. W think tankach i lożach “chcą zjednoczyć ludzi w praktyce uniwersalnej moralności i szacunku dla osobowości każdego. Bracia WLF mają ten wspólny cel i dostosowując “swoje postępowanie do nakazów sumienia”, jako oświeceni obywatele świadomi są odpowiedzialności za przekazywane wartości.

https://www.gldf.org/obedience-maconnique/nos-engagements.html