Wolnomularstwo powszechne

wolnomularstwo.pl

Masoneria, inaczej wolnomularstwo powszechne, to ponadnarodowy ruch etyczno-solidarystyczny mający na celu humanistyczne doskonalenie jednostki i społeczeństw, zorganizowany w strukturach lożowych, który swe pryncypia i idee wyraża odwołując się do alegorii, językiem rozbudowanej symboliki obudowanej rytami.
Jak jego działanie przejawiało się i przejawia na świecie, w różnych krajach, jak jego idee podejmowane są przez różne narody?

Wolnomularstwo powszechne
WOLNOMULARSTWO POWSZECHNE – BIEŻĄCE WIADOMOŚCI

WOLNOMULARSTWO RÓŻNYCH KRAJÓW

HISTORIA WOLNOMULARSTWA POWSZECHNEGO

OBEDIENCJE ZAGRANICZNE

ZRZESZENIA OBEDIENCJI

UNIWERSALNA LIGA MASOŃSKA

WOLNOMULARZE ZAGRANICZNI

*

Mathusalem – w trosce o masońskich seniorów