Historia wolnomularstwa powszechnego

wolnomularstwo.pl

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

gildie_operatywne

HISTORYCZNE I LEGENDARNE KORZENIE WOLNOMULARSTWA

Masoneria – fakty i mity. Historia ruchu wolnomularskiego

HISTORIA WOLNOMULARSTWA W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH I REJONACH GEOGRAFICZNYCH

GENERAL HISTORY OF FREEMASONRY (FREEMASONRY.network – polski portal anglojęzyczny)

Dzieje masonerii kobiecej – Horus

XVIII wiek:

James Anderson (1679-1739) i Pierwsza Wielka Loża – Tadeusz Cegielski (Ars Regia nr 18, 2008/2009)

Początki masonerii spekulatywnej, czyli Wielkiej Loży Londynu zmagania z historią i polityką (1717-1738) – Tadeusz Cegielski (Ars Regia nr 17, 2007/2008)

Jakobici: masoni, co katolika na tronie Anglii sadzali – Mariusz Agnosiewicz

“Ordo in Chao” : wolnomularstwo wobec kryzysów doby Oświecenia – Tadeusz Cegielski (Ars Regia nr 1, 1992)

Martynizm a rozdroża osiemnastowiecznego wolnomularstwa – Karol Wojciechowski

W zenicie Oświecenia : jansenizm na dworze papieskim, cesarskim i w lożach wolnomularskich : zarys problematyki – Tadeusz Cegielski (Ars Regia nr 13/14, 1998/1999) (pdf)

Neuf Soeurs. Loża Woltera – Kamil Racewicz

Über Zahl, Reichtum, Hauptabsicht der deutschen Maurer, czyli starcie ze “sztuką królewską” jako chrzest bojowy niemieckiego konserwatyzmu – Maria Notkowska (Ars Regia nr 18, 2008/2009)

XX wiek:

Wolnomularstwo na świecie u progu lat trzydziestych : cz. 1 – Ludwik Hass (Ars Regia nr 15/16, 2006) (pdf)

Loża P2. Opus Dei i Watykan – Administrator

.