Historia wolnomularstwa w poszczególnych krajach i rejonach geograficznych

BoSK: RSDiU a polityka

wolnomularstwo.pl

WOLNOMULARSTWO RÓŻNYCH KRAJÓW

Kraje arabskie:
Światło dla Orientu. Masoneria w krajach arabskich – Antoine Sfeir, Christian Makarian

Ameryka Łacińska:
Wyzwoliciele Ameryki Łacińskiej – Mariusz Agnosiewicz

Bałkany:
Masoneria na Bałkanach – Ilia

Kraje Bałtyckie:
Pierwsze loże w republikach bałtyckich (Estonii i Litwie) – (Ars Regia nr 3, 1993)

Europa Środkowo-Wschodnia:
Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej po pierwszej wojnie światowej – Ludwik Hass (pdf)
Z dziejów wolnomularstwa w międzywojennej Europie Środkowo-Wschodniej – Ludwik Hass (pdf)
Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej po drugiej wojnie światowej (1945-1951) – Ludwik Hass (pdf)