Wielka świątynia “Pierre Brossolette” WLF

Wielka świątynia "Pierre Brossolette" WLF

W 1947 roku Wielka Loża Francji zdecydowała się na zagospodarowanie zakupionej w 1911 roku kaplicy klasztornej. Górna część kaplicy zostaje przekształcona w “wielką świątynię”, parter podzielony na dwie części, duża część staje się świątynią “Franklina Roosevelta”, podczas gdy dawny chór kaplicy zostaje przekształcony w bibliotekę. Od tego czasu Wielka Świątynia nie była zmieniana w swojej strukturze i dekoracji, tylko trzy oprawy oświetleniowe i siedzenia zostały wymienione z czasem. Należy zauważyć, że zachowały się nawet witraże z 1895 r. typu grisaille. Neogotyckie meble skonfiskowane przez reżim Vichy na wystawę antymasońską w Grand Palais w 1940 roku znalazły swoje miejsce w nowej Wielkiej Świątyni, a jeden z foteli typu cathedra wyprodukowany pod koniec XIX wieku posiada panele skrzyniowe z XIV lub XV wieku.Wielka Świątynia jest niewątpliwie jednym z najlepszych przykładów transformacji architektury dedykowanej (w tym przypadku religijnej) w konfigurację do użytku masońskiego. W czerwcu 2014 roku Wielka Loża zdecydowała o nadaniu Wielkiej Świątyni imienia Pierre’a Brossolette, zainicjowanego w 1927 roku przez Wielką Lożę Francji, której pozostał wierny aż do tragicznej śmierci w marcu 1944 roku.

Wielka świątynia “Pierre Brossolette” pojawia się w 3 min 37 sec załączonego filmu: