Francja – Krajowy Kolektyw Świecki wobec rasizmu

Rozdział Kościoła i państwa - komunikat WWF

Pierre Quamiegne‎, 16 czerwca 2020

Komunikat Krajowego Kolektywu Świeckiego opublikowany na stronie Federacji Le Droit Humain (czerwiec 2020):


“PRZECIWKO WSZYSTKIM FORMOM RASIZMU, POSZANOWANIE ZASAD REPUBLIKI” Komunikat Krajowego Kolektywu Świeckiego z dnia 15 czerwca 2020 r.

Krajowy Kolektyw Świeckich rozumie i podziela emocje, dzisiaj odczuwalne na na całym świecie, wywołane zabójstwem Georgesa Floyda przez policjanta w Minneapolis (Minnesota, USA). Potępienie rasizmu i sprzeciw wobec przemocy policyjnej wpisują się w świecką i republikańską walkę Krajowego Kolektywu Świeckiego.
Ten amerykański dramat przypomina nam, że kraj ten do 1864 roku był państwem niewolniczym na własnej ziemi, a następnie, do lat 60. XX wieku, praktykował podziały rasowe, i że do dziś nadal otwarcie toleruje praktyki rasistowskie w wielu swoich stanach federalnych.
Krajowy Kolektyw Świecki podkreśla, że Francja to nie Stany Zjednoczone, wbrew temu, co twierdzą ci, którzy próbują zawłaszczyć ten ruch, redukując go, wbrew faktom historycznym do “komuitarnych napięć”. We Francji, Republika, założona od początku na emancypacyjnym uniwersalizmie, zniosła niewolnictwo w 1794 r. i ponownie w 1848 r., gdy tylko się odrodziła.
Podobnie, kolonizacja, kontynuowana przez III Republikę wbrew jej zasadom emancypacyjnym, zawsze znajdowała republikanów do walki z nią w imię tych właśnie zasad, a następnie do zaangażowania się w walkę dekolonizacyjną. Republika Francuska nie jest zatem sama w sobie nośnikiem instytucjonalnego, “systemowego” rasizmu, jak twierdzą przeciwnicy uniwersalizmu. Sprawiedliwa i niezbędna walka z rasizmem nie może przerodzić się w oskarżenie Republiki i porzucenie emancypacyjnych zmagań na rzecz konfrontacji komunitaryzmów, które dzielą osoby według koloru skóry.
Emocje nie mogą przeważać nad rozumem – ani nad porządkiem publicznym – czy ministrowi spraw wewnętrznych się to podoba, czy nie.Interwencja Ministra Sprawiedliwości nie jest również zgodna z republikańską zasadą rozdziału władzy, która jest niezbędna dla sprawnego przebiegu toczącego się postępowania sądowego.
To prawda, że we Francji, podobnie jak w innych krajach, nawet demokratycznych, nadal dochodzi do aktów rasistowskich. Podczas gdy policja, której jednym z zadań jest stosowanie prawnie dozwolonej i proporcjonalnej siły, może liczyć w swoich szeregach osoby o poglądach rasistowskich, to z drugiej strony istnieje długa tradycja republikańska w siłach prawa i porządku, którym Krajowy Kolektyw Świecki okazuje swoje wsparcie.
Jest zatem wysoce godne ubolewania, że niektórzy członkowie sił bezpieczeństwa uważają, iż są upoważnieni do wyjścia poza swoją – co prawda trudną – misję, na przykład poprzez przeprowadzanie, czasami w sposób dyskryminujący, upokarzających kontroli motywowanych kolorem skóry a nawet brutalizując aresztowanych.
Zaangażowany w walkę z wszelkimi formami rasizmu, Kolektyw wzywa Rząd do promowania ścisłego przestrzegania zasad republikańskich w zakresie rekrutacji, szkolenia oraz nadzoru kadrowego i prawnego nad siłami policyjnymi i żandarmerii. Niepokoi go obecność elementów ekstremistycznych w siłach policyjnych i żandarmerii, gdzie rasizmowi wyraźnie towarzyszą antyrepublikańskie intencje i oświadczenia. Kolektyw przypomina, że walka z rasizmem obejmuje również odrzucenie teorii rasistowskich i autochtonicznych, które rozbijają społeczeństwo i dekonstruują obywatelskość.
To jest fundamentalna kwestia ochrony Republiki i jej zasad.


https://www.droithumain-france.org/contre-tous-les-racismes-le-respect-des-principes-republicains-communique-du-collectif-laique-national-du-15-juin-2020/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=communique-du-15-juin-2020-collectif-laique-national_171