Aleksander Puszkin

Aleksander Puszkin - mason

wolnomularstwo.pl

Aleksander Siergiejewicz PUSZKIN (1799-1837) :

Rosyjski poeta, uważany za twórcę literatury rosyjskiej. Zginął w pojedynku.

Inicjowany w 1821 r. w loży “Owidiusz” na Wschodzie Kiszyniowa.