Georges Jacques Danton

wolnomularstwo.pl

.

Georges Jacques Danton (1759-1794) :

Georges Jacques Danton
Georges Jacques Danton (1759-94)

Minister Sprawiedliwości rządu Pierwszej Republiki,
zgilotynowany przez zwolenników Robespierre’a.

Należał do loży “les Neuf Soeurs” (“Dziewięć Sióstr”) na Wschodzie Paryża.