Ferénc Liszt – wolnomularz

Franz Liszt - mason

wolnomularstwo.pl

Ferénc LISZT / Franz LISZT (1811-1886) :

Słynny pianista i kompozytor węgierski.

Inicjowany w 1841 r. w loży “Zur Einigkeit”, na Wschodzie Frankfurtu nad Menem.

.