Giuseppe Mazzini

Mazzini mason

wolnomularstwo.pl

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

.

Giuseppe MAZZINI (1805-1872) :

Włoski patriota. Po powrocie z wygnania założył podziemy ruch Młodych Włoch i do końca życia walczył o wyzwoenie i zjednoczenie swej ojczyzny.

Był wolnomularzem i Wielkim Mistrzem Wielkiego Wschodu Włoch.