Harry Houdini – wolnomularz

Houdini mason

wolnomularstwo.pl

100 masonów

Harry HOUDINI (Erich Weiss) (1874-1926) :

Iluzjonista, autor wielu sztuczek magicznych.

Inicjowany w r. 1923 w loży “St. Cecil Lodge”, na Wschodzie New York City.